Eseménynaptár

Sajtóigazolvány
és tagjelentkezés

Shop

Shop

Így írtok ti

DUE Almanach

Due Tallózó

Due rádió

Médiatár

Médiatár

DUE Média Archívum

DUE Média Archívum

Due Médiaügynökség

Továbbra is ott leszünk mindenhol

A DUE 2010. május 14-én pénteken a Millenáris Parkban tartotta meg évi rendes közgyűlését, amely a 2010. május 11-én 17 órára kitűzött közgyűlés határozatképtelensége miatt megismételt rendezvénye volt.

A DUE elnöksége ismertette a DUE  idei terveit. A legközelebbi egyesületi program a július 9-18-ig tartó médiatábor, ősztől pedig újra indítunk újságíróképzést, és a Civil Kommunikációs Akadémia is folytatódhat októbertől. Tervezünk Médianapot, és az új könyvünket, (Balázs Géza, Szayly József és Szilágyi Árpád Újságíróismeretek kezdő és civil újságíróknak című kötetét is szeretnénk megismertetni a olvasóközönséggel.

A közgyűlésen mindenki egyhangúlag elfogadta Balázs Géza szakmai, valamint Szayly József gazdasági beszámolóját, és a Számvizsgáló Bizottság jelentését. Mindezek lényege, hogy a DUE továbbra is ott van mindenhol, ahol a média és a diákság összekapcsolódik egymással.

A közgyűlés jegyzőkönyve

1. Az egyesület elnöke, Kecskés István köszönti a megjelenteket és megnyitja a közgyűlést. Megállapítja, hogy a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, figyelemmel arra, hogy ez megismételt közgyűlés.

2. A közgyűlés egyhangú nyílt, külön-külön történő szavazással megválasztja az alábbi közgyűlési tisztviselőket:

Jegyzőkönyv vezető: Királyhegyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv-hitelesítő: Korpa Melinda

3. A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat az alábbi szerint:

a) Pénzügyi beszámoló a 2009. évre (Szayly József)

b) A Számvizsgáló Bizottság jelentése 2009. évre (Bagi Zoltán)

c) Szakmai beszámoló a 2009. évre (dr. Balázs Géza)

d) Közhasznúsági jelentés 2009. évre (dr. Balázs Géza és Szayly József)

e) 2010. évi tervek

f) Egyebek

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangú, egyszerre történő nyílt szavazással elfogadta.

4. A 2009. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót Szayly József tartotta, a beszámoló jelen jegyzőkönyv I. számú mellékletét képezi. A beszámolót a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (1/2010 számú közgyűlési határozat.)

5. A 2009. évre vonatkozó számvizsgálói jelentésben Bagi Zoltán, a Számvizsgáló Bizottság elnöke nyilatkozott, hogy a Számvizsgáló Bizottság megvizsgálta az egyesület pénzügyi, könyvelési iratait, bizonylatait, szerződéseit, s azokat rendben találta.

A nyilatkozat jelen jegyzőkönyv II. számú mellékletét képezi. A beszámolót a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (2/2010 számú közgyűlési határozat.)

6. A 2009. évre szóló szakmai beszámolót dr. Balázs Géza tartotta, a beszámoló írásos formában jelen jegyzőkönyv III. számú mellékletét képezi. A beszámolót a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (3/2010 számú közgyűlési határozat.)

7. A 2009. évre vonatkozó közhasznúsági jelentést dr. Balázs Géza és Szayly József ismertette, a jelentés jelen jegyzőkönyv IV. számú mellékletét képezi. A jelentést a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (4/2010 számú közgyűlési határozat.)

8. A 2010. évre vonatkozó terveket Szayly József és Balázs Géza ismertette, a terveket tartalmazó dokumentum jelen jegyzőkönyv V. számú mellékletét képezi. A terveket a közgyűlés egyhangú nyílt szavazással elfogadta. (5/2010 számú közgyűlési határozat.)

Due Médiahálózat- a diákújságíró egyesület. Közösség. Tehetség. Barátság