Eseménynaptár

Sajtóigazolvány
és tagjelentkezés

Shop

Shop

Így írtok ti

DUE Almanach

Due Tallózó

Due rádió

Médiatár

Médiatár

DUE Média Archívum

DUE Média Archívum

Due Médiaügynökség

Újságírás, rádiózás

Újságírás, rádiózás

„Az ókorban és a középkori oktatásban hét szabad művészetről beszéltek. A XX. században a rádiójátékot nevezhetjük a kilencedik szabad művészetnek is. Ám ennél több a rádió, a rádiózás, s az újságírás.”

 

A múlt század folyamán a tömegkommunikáció rendszereket teremtett és döntött romba, napjainkban pedig negyedik hatalmi ágként emlegetjük a médiát, nem véletlenül. De valójában mi az újságírás és mi teszi ilyen grandiózussá? Balázs Géza könyve nem csak megválaszolja mindezt, hanem betekintést enged az írott sajtó és a rádiózás kulisszái mögé.

Az alapoktól tárgyalja a kommunikációs ismeretek alakulását és annak célszerű adaptálását a magánszemély, illetve a médiában szerepet vállaló életében, bemutatja, melyek a sajtó alapismérvei, mi a különbség közszolgálati és kereskedelmi szolgáltatás között. Képet ad arról, miként érdemes rádiót, illetve újságot alapítani és azt sikeresen működtetni, megfogalmazza a tömegkommunikáció törvényeit, melyek elfogadása és alkalmazása nélkül lehetetlen érvényesülni a média világában.

A tíz fejezetre tagolt szakkönyv alfától omegáig tárgyalja a sajtó- és rádióismeretet. Szól a lap- és műfajtípusokról, a műfaj-tipológiáról, bemutatja, hogyan célszerű hírt írni, mit jelent az 5W + 1H, melynek ismerete elengedhetetlen egy újságíró számára. A könyvből megtudhatjuk, hányféle közlésformája létezik egy hírnek, milyen íratlan szabályok szerint kell valamennyit megjeleníteni. Tisztázza a köznyelvben elfogadott, ám egy szakmabeli számára megbocsáthatatlan műfaji zavarokat, így például a riport és az interjú, vagy a jegyzet és glossza fogalmát, az azok közti különbségeket.

Megismerteti az olvasóval a kapcsolatteremtés, kérdezéstechnika titkát, mely egyértelműen a jó interjú kulcsa; szól a magyar újságírásban kisebb vagy nagyobb hagyománnyal rendelkező kritikák típusairól, azok szabályairól; s tárgyalja a többi között a szakújságírást is. Az írott sajtóban megjelenő műfajtípusoknál látott aprólékossággal elemzi a rádiósműfajokat, az olvasó megtudja, mi a rádióhír, a headline, a rádiótudósítás, a rádiójegyzet, s mindent, ami a rádióban elhangzó hír célszerű megjelenítéséhez szükséges.

A lapkészítésnek külön fejezetet szentel Balázs Géza, kezdve a közönség figyelemfelkeltésétől és érdeklődésének kifürkészésétől az újságszerkesztésen, az íráson, illetve korrektúrázáson át a tördelésig.

„Az újságíró legfontosabb munkaeszköze a nyelv.[…] Minden újságírónak tudatában kell lennie annak, hogy az új nyelvi jelenségek legfőbb ‘kapuőr funkcióját’ a sajtó gyakorolja.” – fogalmazza meg Balázs az újságírás egyik legalapvetőbb tételét.

A szerző részletekbe menő, érthető magyarázataival a rádióprogram-készítés, az adás-lebonyolítás a kezdő számára is kézzelfoghatóvá válik, kezébe adva ezzel a professzionális rádiózás kulcsát. A mű felhívja a figyelmet a beszédművelés alapvető kérdéseire, a műsor folyamán tanúsítandó megfelelő magatartásra, tanácsot ad gyakori hibák – például a „mikrofonláz” – kiküszöbölésére.

Balázs tárgyalja az újságírói etikát, melynek betartása igen hangsúlyos egy magára valamit is adó tollforgató számára. Bár bizonyos etikai előírásokat a sajtótörvény is rögzít, létezik az újságírók számára egy belső szabályrendszer, az etikai kódex, mely az országos szervezetek etikai bizottságainak alaptörvénykönyve. Az író bemutatja, milyen jogi következményei vannak a regulák áthágásának.

A könyv megismerteti a lapterjesztés, valamint a rádiósugárzás eszközét és módját, figyelemre méltatja az újság- és műsorértékelést, a tudományos hatásvizsgálatot, s végül, de nem utolsósorban külön fejezetben taglalja a gazdálkodást, az alapvető, illetve marginális technikai beruházások költségeit.

 

Balázs Géza nyelvész professzor, az ELTE docense, a DUE Médiahálózat alelnöke. Könyve alapmű nemcsak valamennyi médiában szerepet vállaló számára, de azoknak is, akik pusztán betekintést akarnak nyerni a sajtó világába.

 

(Komoróczki Tünde)

 

Ez a könyv már nem rendelhető meg.

Due Médiahálózat- a diákújságíró egyesület. Közösség. Tehetség. Barátság