Közösségek határok nélkül – diákújságírók a kisközösségek szolgálatában

Projektünkben önkéntes alapon szerveződő 14-25 év közöttiekből álló kisközösségeket hoztunk létre, működtettünk és önállóvá tettünk Sonkádon, ill. Székesfehérváron. A program során mindkét helyszínen egy-egy ilyen kisközösséget szerveztünk és állítottunk saját lábára, ill. fejlesztettünk tovább.

A kisközösségek szerveződésének alapja a DUE fő szakterülete, a diákújságírás. A nem formalizált kisközösségeket a közös érdeklődés és tevékenység (diákújságírás) alapozta meg, de tevékenységüknek ez csak egy része volt: mint diákmédiások, környezetük problémafelvetői és megoldói voltak, önkéntes munkával segítették szélesebb közösségüket, fejlesztették magukat, népszerűsítették az önkéntességet.

A kisközösségek a diákmédiás foglalkozások során készíthettek közösen lapot, rádióműsort, honlapot, videókat, fotózhatnak, kiállítást szervezhettek stb. A cél és a lényeg a közös tevékenység, közös alkotás, fejlődés, a problémaérzékenység fejlesztése, a közösség témáinak feldolgozása volt.

Az önkéntes munka során szintén a szélesebb közösségükben felmerülő igények, megoldandó feladatok, problémák, segítségre szoruló emberek, ügyek megtalálása, azokra megoldás keresése, önkéntes munkával segítség nyújtása volt a cél. Ez a teljesség igénye nélkül lehetett a magányos idős emberek segítése, karácsonyi ajándékgyűjtés a szegényeknek, filmklub szervezése, parktakarítás stb., amit már a közösség maga talált ki és oldott meg.

A kisközösségek írásaikat, műsoraikat, fotóikat honlapjaikon is közzéteszik, ezek itt találhatók:

Székesfehérvár: https://www.taskaradio.com/category/hashtag/

Sonkád: https://gyarmatidue-hu.webnode.hu/rolunk/

PROJEKTADATOK:

Kedvezményezett neve: Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete

A projekt címe: Közösségek határok nélkül – diákújságírók a kisközösségek szolgálatában

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00279

A projekt befejezési 

dátuma: 2019.12.31.

A szerződött támogatás összege: 25 000 0000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma: A célcsoportunkban a helyi igények szerint nem formalizált kisközösségeket hozunk létre, amelyek végül önállóan működnek tovább. Ezeket a közös érdeklődés és tevékenység (diákújságírás) alapozza meg, aktivitásuk ezen túlmutat: környezetük problémafelvetői és megoldói lesznek, önkéntes munkával segítik közösségüket, fejlesztik magukat, tevékenységükkel mintát adnak az aktív társadalmi szerepvállalásra, karitatív tevékenységre, együttműködésre, népszerűsítik az önkéntességet.

A diákújságírás mint a közösség problémáinak észlelője, felvetője, megoldáskeresője önmagában is társadalmi szerepvállalás, megvalósítása közösségi tevékenység. Ez a korosztály kortársaira hallgat, így a diákújságírók véleményvezérek közösségükben. Ha egy ügynek megnyerjük a diákújságírókat, akkor a korosztályi környezetüket is elérjük, megnyerjük. A diákújságírás mint közös(ségi) tevékenység az önkéntességen alapul, és érzékenységével megtalálja megoldásra váró feladatokat. Ebben több mint 25 év tapasztalatunk van.

A közhasznú DUE – Magyarország második legnagyobb újságíró szervezete – e közös érdeklődés mentén létrejött szervezet, mely teret ad az egyéni kezdeményezéseknek, felkarol társadalmi ügyeket, önkéntes szolgáltatásokat biztosít, jótékonysági akciókat bonyolít, ugyanakkor a diákújságírókat képezi, fejleszti, a fiatalok attitűdjét formálja– kisközösségi fejlesztő programunk felépítését róla mintáztuk. Ebben a tapasztalat mellett adott éves programhálója, húszéves ifjúsági magazinja, a DUE Tallózó és a DUE Rádió országos iskolahálózata, tematikus pályázatai, projektjei.

A projekt célja önkéntes alapon, de irányítottan szerveződő 14-25 év közöttiekből álló kisközösségeket létrehozni, működtetni és önállóvá tenni Sonkádon és tág környékén, ill. Székesfehérváron. A problémák kisközösségekben való felismerése és felkarolása, azokra megoldására való közös törekvés hosszú távon hozzájárul a közösségek működéséhez, a diszkrimináció felszámolásához, az egyenlő bánásmód elősegítéséhez és a hátrányos helyzetben lévők körülményeinek javításához. Ebben tud egyedülállót nyújtani a diákújságíráson alapuló kisközösség, amelynek ez lesz a közös tevékenysége, egyben a társadalmi szerepvállalásuk alappillére.

A „C” tevékenységcsoportot választottuk projektünkhöz, mert a célcsoportunk számára az aktív szerepvállalás gyakorlása, a tematikus programok, rendezvények megvalósítása, ill. azokon való részvétel a korosztály számára releváns, szükséges a szabadidő hasznos eltöltése, a mintaadás, a közösséghez tartozás és hasznosság érzése. A helyi hagyományok ápolása a választott körzetekben kiemelkedően fontos, a közösségi identitás szerves részét képezi. A sonkádi körzetben erős a fiatalok oktatásbeli lemorzsolódása, kimagaslóan sok a hátrányos helyzetű fiatal, így a felelős életre nevelésben komoly hatása lehet a kisközösségnek. Székesfehérváron egy már meglévő közösséget fejlesztünk: a más szociális közeg más problémákkal, aktivitásokkal, megoldásokkal, közösségi felépítéssel működhet. Így két egészen különböző közösséget kapunk, melyek tapasztalataikkal egymást is segítik, és a projekt eredményei árnyaltak lesznek. A kisközösség magvát alapozó képzés során állítjuk össze.

A megvalósítási területeken interaktív képzést szervezünk önkénteseinkkel a helyi fiataloknak (iskolákban, és az iskolán kívüli fiatalokkal) a projekt témáiról, és közülük jelentkezőkkel „alapítjuk meg” a kisközösséget. Velük rendszeres találkozások során közösen kialakítjuk a működést, amelyben egyre nagyobb szerepet kap az önálló tevékenységük. Rendszeres tematikus foglalkozásaik egyik részében a diákújságírás területén fogjuk fejleszteni őket, közben cikkeket, lapokat készítenek a kis- és nagyközösség témáival, amelyben önkéntes tevékenységüket is bemutatják. Foglalkozásaik másik részében önkéntes tevékenységet végeznek és szerveznek. Itt bármilyen érdemi tevékenységet végezhetnek, amit közösen kitalálnak, amire szükség, igény van. A kisközösséggel nyitott programokat, közösségi és önkéntes napokat, akciókat, csereprogramokat szervezünk.

Ezeken eredményeiket megismerhetik, példájukkal népszerűsítik az önkéntességet és a társadalmi szerepvállalást, segítséget szerezhetnek a rászorulóknak, bővíthetik új tagokkal a közösséget és biztosítják a fenntarthatóságát. A tevékenységek pontosan jelenléti ívek, fotók, naplók segítségével, a foglalkozások szintén. A diákújságírói dokumentációval mindez nyilvános is lesz.

A projekt megvalósításához a projektmenedzsmenten felül az irodavezető, az egyesület vezetésének, közel 80 önkéntesének erőforrása áll rendelkezésre, a budapesti központi iroda, és a sonkádi telephely a szükséges infrastruktúrával.