Légy okos fogyasztó a pénzügyekben is!

A fogyasztóvédelem fogalmával nap mint nap találkozunk, mégis meglepődhetünk, mennyi területen védik a fogyasztók érdekeit a törvények. Például a pénzügyeink intézése során is védelemben részesülünk. Ezen a téren dr. Andor Krisztina, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium pénzügyi szabályozásáért és a gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára segített eligazodni. Szó esett a fogyasztók és a szolgáltatók szerepéről, a fogyasztói szabályokról és a tudatos pénzügyi fogyasztásról is.

A pénzügyi fogyasztóvédelem fogalma és hatásköre nagyon tág. A fogyasztók védelme kiterjed a banki szolgáltatásoktól kezdve a befektetési, biztosítási, önkéntes pénztári és tőkepiaci területen nyújtott szolgáltatásokig. Különböző védelmi mechanizmusok lépnek életbe akkor, ha a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztónak panasza van, vagy ha sérülnek az őt megillető jogok.

Probléma esetén a fogyasztónak segíthetnek az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságok vagy a szolgáltatók. A szolgáltatók legfontosabb kötelezettsége, hogy figyelemfelhívással és tájékoztatással segítsék a fogyasztóikat. A pénzügyek terén minden tudás és eszköz a szolgáltató birtokában van. Ezzel szemben a fogyasztó egyedül van a sok-sok kérdésével. A fogyasztóvédelmi szabályok ezt a kiszolgáltatottságot segítenek megszüntetni. Például, ha problémád van, és a kérdéseidre kapott válaszok nem felelnek meg az elvárásaidnak, vagy nem kapsz a témában teljes körű tájékoztatást, akkor jogorvoslati lehetőségekkel élhetsz.

A fogyasztóvédelmi jogok minden pénzügyi szolgáltatásra kiterjednek az olyan hétköznapi szolgáltatásoktól kezdve, mint például a bankszámlavezetés, bankkártya-használat, egészen az olyan összetett, bonyolult szolgáltatásokig, mint a hitelek, befektetések. A különböző szolgáltatásokra viszont különböző fogyasztóvédelmi szabályok vonatkoznak. Az első és legfontosabb feladat, hogy a megkötendő szerződést alaposan át kell olvasni! Szánjuk rá az időt és az energiát, nehogy hosszú évekre elköteleződjünk egy olyan megállapodás mellett, ami akár a kárunkra is lehet – figyelmeztetett minket dr. Andor Krisztina.

A digitális pénzügyek viszonylag új területe számtalan új kérdést hozott a fogyasztóvédelem terén is. A digitalizáció a haladást szolgálja a pénzügyek terén is, ennek szükségessége és haszna kétségtelen. Azonban a szabályozóknak is lépést kell tartaniuk a digitalizációval fogyasztóvédelmi szempontból is. Biztosítani kell a fogyasztók tájékoztatását és a panasztételi lehetőséget elektronikus úton is. Ez azt is jelenti például, hogy megváltoznak az előzetes tájékoztatásra vonatkozó kötelezettségek, másrészt az elállási jogra vonatkozó szabályok.

Az online vásárlások esetén a fogyasztói jogok egyik alappillére az elállási jog. (Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől egyoldalúan visszaléphetünk, és a termék visszaküldése esetén követelhetjük a kereskedőtől az általunk kifizetett összeg visszatérítését – a szerk.) Ez a pénzügyekben is sok mindenre vonatkozik. Egy bankszámla igénylés vagy nyitás esetében is lehet elállási jogunk. Ez viszont csak akkor érvényes, ha a szerződésünk nem tartalmaz a felmondási időre külön kikötést. A tájékoztatási jogon kívül a szerződés felmondásának joga szintén megilleti a fogyasztót. Ezek a lehetőségek mind a fogyasztóvédelmi „arzenálba” tartoznak, amelyek a fogyasztók érdekeit védik.

A fogyasztóvédelmi jogok tehát védenek és segítenek minket, ám felmerülhet a kérdés: honnan tudom, hogy a problémám már érinti-e a fogyasztóvédelmet?

„Minden olyan panasz, ami a fogyasztótól származik, elindíthat fogyasztóvédelmi mechanizmusokat, és élhetünk azokkal a jogorvoslatokkal, amik egy fogyasztót megilletnek” – fogalmazott dr. Andor Krisztina. Először a szolgáltatónkhoz kell fordulnunk – akkor is, ha úgy tűnik, a szolgáltatónk nem együttműködő és nem tudjuk vele intézni a fogyasztóvédelmi problémáinkat. Mindenképpen írásban kell jeleznünk, hogy milyen észrevételünk, kifogásunk, panaszunk van. Erre a szolgáltató köteles 30 napon belül indokolt választ adni. Ha nem kapunk kielégítő választ vagy megoldást, akkor lehetőségünk van a Pénzügyi Békéltető Testülethez fordulni.

Biztos sokan elgondolkodtatok, hogyan is legyetek tudatos pénzügyi fogyasztók. Dr. Andor Krisztina szerint a legfontosabb a prevenció! Nem véletlen, hogy a pénzügyi szolgáltatóknak fontos kötelezettsége a tájékoztatás. Ez azt szolgálja, hogy már a pénzügyeink kezelésének kezdetekor is sokkal informáltabbak, felkészültebbek lehessünk. A másik jó tanács, hogy ne csak egy pénzügyi szolgáltatót keressünk fel. Több szolgáltatótól is tájékozódjunk a lehetőségeinkről, mielőtt valamelyiknél hosszútávra elköteleződünk! Figyeljünk oda minden apró részletre, és alaposan mérlegeljük, hogy melyik megoldás a legkedvezőbb számunkra. Erre nem szabad sajnálni sem az időt, sem az energiát!

(Fogarasi Kleopátra)