Segítünk a döntésben – Gyakorlat orientált képzések a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

Mit kínál a Tokaj-Hegyalja Egyetem a 2023/24-es tanévben a leendő hallgatóinak? Képzések, képzési formák nappali és levelező szakok, ösztöndíjak, támogatások.

A Tokaj-Hegyalja Egyetemet a magyar állam 2021-ben alapította Sárospatakon. A 165 éves múlttal rendelkező pedagógus képzés ma az egyik legdinamikusabban fejlődő szakok egyike.  Kiemelt szerep jut az egyetemi képzésben a történelmi borvidékre épülő szőlész-borász képzésnek, csakúgy, mint a turizmus- vendéglátás, gazdálkodás menedzsment szakoknak és informatikus képzésnek.

THE Veled, THE Neked, THE Érted – THE a régióért

A Tokaj-Hegyalja Egyetem fontos társadalmi szereplője, lelke is a régiónak, ezért fontos szerepe van a közösségépítésnek az egyetemen belül és a térségben.

A világban bárhol értelmezhető tudással kell felvértezni az egyetem hallgatóit

Dr. Horváth Ágnes az egyetem rektora kiemelten fontosnak tartja, hogy a Tokaj-Hegyalja Egyetem hozzájáruljon a térség gazdasági és szociális kihívásainak a megoldásához. Ehhez az egyetemnek olyan intézménnyé kell válnia, amely valami különlegeset tud ajánlani – épít a kitűnő hagyományokra, de a képzésében a jövő igényeire koncentrál.

Az egyetem akkor lehet kivételes, ha kezdeményező, innovatív, a kihívásokra gyorsan reagáló és minőségi tudást szolgáltató intézmény lesz. Horváth Ágnes feltett szándéka, hogy az egyetem itthon és a nemzetközi térben is kapcsolatokat, együttműködéseket építsen, hogy a pataki hallgatók ne csak a Tokaj-Hegyalján legyenek otthonosak, hanem szerezzenek tapasztalatokat Villányban, a Balaton-Felvidéken, Egerben, Erdélyben, Bordeaux-ban, Toscanában, Portóban és a Rajna vidékén is.

„Feltett szándékunk, hogy egyedit, különlegest adjunk a hallgatóinknak – borász szakon éppúgy, miként a pedagógus képzésben. Korszerűt, társadalmilag hasznosat fogunk nyújtani. És ha így lesz, akkor a nem túl távoli jövőben, Sárospatakon nemcsak külföldi előadók és oktatók jelennek meg, de látható számban feltűnnek majd a külföldi egyetemisták is. Miként a THE hallgatói is bővíthetik tudásukat francia, portugál, olasz vagy német oktatási intézményekben.

A térség és az egyetem sorsa össze van kötve. És a közös célt csak együtt, összefogva érhetjük el. Tudatosítsuk magunkban, hogy egy nagyszerű építkezésnek lehetünk a részesei! Ha becsülettel elvégezzük a ránk eső munkát, az nemcsak a mi javunkra válik, de még az utókort is hálára készteti.”- nyilatkozta az egyetem rektora.

Tokaj-Hegyalja Egyetemen a 2022/23-as tanévben az alapítás évéhez képest kétszeresére nőtt a felvettek száma, míg a nappalis gólyák megháromszorozódtak.

Az elmúlt tanévben a szőlész-borász képzés iránt érdeklődtek a legtöbben, majd a hagyományos szakok (tanító, óvodapedagógus) következtek a népszerűségi sorban. Jó hír, hogy a sárospataki felsőoktatás történetében először alkalom nyílt közgazdász diplomák megszerzésére is (gazdálkodási és turizmus-vendéglátás).

Mit kínál a Tokaj-Hegyalja Egyetem – a THE Egyetemed?

Az egyetem a szakjait valamennyi képzési szinten meghirdeti: felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés nappali és levelező tagozatokon- állami ösztöndíjas és költségtérítéses formában.

MILYEN SZAKOKRA LEHET FELVÉTELIZNI? 

SZŐLÉSZ-BORÁSZ

képzés többek között pincészetek szakmai vezetésére a szőlészeti és borászati eljárások megtervezésére, az aktuális munkafolyamatok irányítására, a szőlőtermesztés-borkészítési technológiai irányzatoknak megfelelő, kiváló minőségű borkészítésre, az egyetemen szerzett bormarketing ismeretekkel a sikeres piacon való szereplésre készíti fel a hallgatókat.  Az új típusú tanterv rugalmassága és az egyetem külföldi kapcsolatainak köszönhetően minden más egyetemtől könnyebb, külföldi csereféléven részt venni. A tanszék meglévő olasz kapcsolatai lehetővé teszik, hogy elsősorban mesterszakos hallgatóink Lazio és Toszkána régióikban tanuljanak, szerezzenek gyakorlatot.

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

Az új tanévben a Tokaj-Hegyalja Egyetem gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakot, valamint a vállalkozásfejlesztés mesterszakot is indít

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a hazai és nemzetközi gazdálkodói, vállalkozói tevékenység folytatására, saját családi vállalkozás indítására, továbbvitelére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására

TURIZMUS-VENDÉGLÁS

A közgazdász alapozó tárgyak, az üzleti, társadalomtudományi ismeretek elsajátítása mellett a turizmus és vendéglátás szaktárgyak (turizmus rendszere, vendéglátás, szállásadás, utazásszervezés, turisztikai erőforrások, a turizmus szakigazgatási vonatkozásai, turizmus marketing, turisztikai termékek, turisztikai vállalkozások, vendéglátás szervezés-vezetés, rendezvényszervezés. Megszerzett ismereteket a képzés részeként az Erasmus+ keretében külföldi részképzéseken, a két féléves, teljes munkaidős, fizetéssel járó szakmai gyakorlati idő letöltésével, a hazaiak mellett, külföldi szakmai gyakorlaton mélyíthetik el a szak hallgatói

MIÉRT ÉRDEMES SÁROSPATAKON INFORMATIKÁT TANULNI?

Az informatika igényeihez igazított és folyamatosan felülvizsgált, naprakészen tartott tantárgyak segítik a felkészülést, akár a web világáról, akár az operációs rendszerekről, akár a robotikáról, bioinformatikáról, drón technológiáról van szó. Az oktatók közt nemzetközi tapasztalattal rendelkező rendszerfejlesztő is szolgálja a tudás kipróbálható elsajátítását, az eligazodást e rendkívül gyorsan változó területen.

A programtervező hallgatók közt jellemző, hogy már végzés előtt jövedelemszerző tevékenységbe foghatnak és diplomatervüket is valamilyen konkrét munkahelyi feladathoz kapcsolódóan készítik el és nem “az asztalfióknak”

Gyermeknevelés – pedagógiai és bölcsész szakok a Tokaj-Hegyalja Egyetemen

A csecsemő- és kisgyermeknevelő

A szakon pszichológia mellett, énekelni, rajzolni, mesélni, mozogni tanulnak a hallgatók. Korszerű módszerekkel folyik az oktatás. E-learning oldalon érhető el számukra a tananyag, tréningjellegű órákon, demonstrációs gyakorlatokon vesznek részt életszerű műanyag babákon gyakorolhatják a csecsemők ápolását.

ÓVODAPEDAGÓGUS

Családias hangulatban, mindenre kiterjedő figyelemmel kísérve végezhetik a hallgatók a tanulmányaikat. Az óvodapedagógus szakon sok érdekes tantárgyuk van a hallgatóknak. Az általános értelmiségi létre felkészítő tárgyak mellett megismerheted az óvodás korú gyermekek pszichológiai sajátosságait, továbbá játékpedagógiát, ének-zenét, vizuális nevelést, mesélést, mozgást, báb- és drámajátékot. A hallgatókat korszerű módszerekkel készítik fel az oktatók a hivatás kihívásaira.

TANÍTÓ

Sárospatakon, a Tokaj-Hegyalja Egyetemen működik az ország egyik legnagyobb múltra visszatekintő tanítóképzője, amelybe 165 éve érkeznek a diákok, hogy a tanítói hivatásra felkészüljenek elméletben és gyakorlatban. A neves pataki iskolába, amelynek patinás falai között, támogató környezetben, magas szintű, korszerű ismereteket szerezhetnek, pedagógiából, pszichológiából és a műveltségi területekből a jövő tanítói.

Mesterszakok: gyógypedagógia, gyermekkultúra, kulturális örökség

Miért a Tokaj-Hegyalja Egyetem?

Mert magasan képzett, szakmában jártas oktatók tanítanak, akik fontos feladatuknak tartják a hallgatókkal való minél személyesebb kapcsolattartást és munkát. Mert az egyetemi oktatás családias környezetben folyik, ahol a diák nem egy a sok közül, ahol a hallgatót a nevén szólítják, ahol a képzés gyakorlatorientált. Mert kiváló a kollégiumi ellátás- a havi 9000 Ft térítési díj mindenki számára megfizethető.  Mert a képzéshez térítésmentesen biztosít laptopot a hallgatónak az egyetem. Mert a hallgatók többféle ösztöndíjat kaphatnak ezzel tehermentesítik a család anyagi terheit!